ภาษาไทยรอบรู้ "ฟัง พูด อ่านเขียน เรียนวรรณกรรม"

ทำไมต้องเรียนภาษาไทย?

               "ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่มีความสำคัญต่อคนไทยเป็นอย่างยิ่ง ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “…ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งต้องหวงแหน…เราโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาลจึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้” (2505 : 201)"

ความเป็นมาวันภาษาไทยแห่งชาติ

กำเนิดอักษรไทย

📌ข่าวสารภาษาไทย "คอนเทนท์ คอนใจ❤️" ของคนรุ่นใหม่

ต่างชาติคิดอย่างไร? กับภาษาไทย 🙊

ภาษาไทยที่คนไทยมักอ่านผิด !😱

นักเรียนสามารถเข้าเรียนในบทเรียนและทำใบงานส่งตามห้องเรียนของตนเองได้เลยนะคะ

สวัสดีค่ะเด็กๆ ...พบกับครูวริศ  

เว็บไซต์นี้คือเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา ภาษาไทย

ทุกทักษะการเรียนรู้ในวิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษาตอนปลาย

นักเรียนสามารถเข้าศึกษาบทเรียนออนไลน์บนเว็บได้ตลอดเวลา

ห้องไหนชั้นไหนสามารถเข้ามาเรียนศึกษาได้ทุกคน ไม่จำกัดค่ะ

สำหรับห้องเรียนที่ครูวริศสอนจะมีช่องทางสำหรับส่งงานด้วยนะคะ

หรือพูดคุยกับครูวริศ ผ่านเว็บไซต์ / Facebook / Line ได้เลยค่ะ :) 


"ครูหวังว่าบทเรียนออนไลน์นี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางให้พวกเรารู้จักครูและเรียนรู้วิชาภาษาไทยไม่ยากเลย ขอแค่เปิดใจเรียนรู้ไปพร้อมกัน"

จากใจ 🫶🏻... ครูวริศ

       กรอบการเรียนรู้การศึกษาในปี 2030 ของ OECD         (OECD Education 2030 project) กำหนดเข็มทิศการเรียนรู้ (learning compass) ว่าผู้เรียนต้องมี "สมรรถนะ" ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องมีความรู้ ทักษะ และทัศนคติ 

        การเรียนรู้จะเกิดได้ดีที่สุด เมื่อพวกเราเริ่มต้นจาก          การมีกรอบความคิดเติบโต หรือที่เรียกว่า "Growth Mindset" 

📌ปฏิทินแจ้งข่าวสารจากครูวริศรา